👉𝗙𝘂̈𝗿 𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗭𝘂𝘀𝗮𝗺𝗺𝗲𝗻𝗮𝗿𝗯𝗲𝗶𝘁… – Zentrum fir politesch Bildung | Facebook

Zentrum fir politesch Bildung, profile picture

👉𝗙𝘂̈𝗿 𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗭𝘂𝘀𝗮𝗺𝗺𝗲𝗻𝗮𝗿𝗯𝗲𝗶𝘁 𝘇𝘄𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗞𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘀𝗽𝗿𝗲𝗰𝗵𝗲𝗿*𝗶𝗻𝗻𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗱 𝗱𝗲𝗺 𝗦𝗰𝗵𝘂̈𝗹𝗲𝗿𝗰𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́: 𝗱𝗶𝗲 𝗗𝗲́𝗹𝗲́𝗴𝘂𝗲́𝘀𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗺𝗹𝘂𝗻𝗴.
An dëser Formatioun erléiert Dir d'Basiswëssen iwwer d'Prinzippie vun enger participativer Schoulkultur an entdeckt d'Grondsätz vum Schülercomité a lëtzebuergesche Lycée'en.
https://zpb.lu/formation_cpt/fur-eine-bessere-zusammenarbeit-zwischen-klassensprecherinnen-und-dem-schulercomite-die-deleguesversammlung/

ZPB.LU

Für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Klassensprecher*innen und dem Schülercomité: die Déléguésversammlung - ZPB

FormationFür eine bessere Zusammenarbeit zwischen Klassensprecher*innen und dem Schülercomité: die DéléguésversammlungDie Klassensprecher*innen sind an luxemburgischen Sekundarschulen, neben dem Schülercomité, Teil der Schülervertretung. Die Zusammenarbeit der Klassensprecher*innen und der ...

Source: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1750861355074744&id=508455085982050&__tn__=-R

0

Publication author

offline 3 years

Paul Gregory

1
Comments: 0Publics: 309Registration: 10-04-2018