An engem Artikel vum 17ten November am… – Piraten Lëtzebuerg | Facebook

Piraten Lëtzebuerg, profile picture

An engem Artikel vum 17ten November am Tageblatt ass Rieds iwwert voll Busser beim TICE. Wéi den TICE-Direkter hei am Interview erkläert, hat den TICE op ee Lockdown säitens der Lëtzebuerger Regierung spekuléiert an de Fuertakt vu verschiddene Buslinnen reduzéiert, fir méi Kapazitéite fir de Schülertransport ze hunn. Och wann den TICE net vum Staat, mee vun engem Gemengesyndikat verwalt gëtt, esou ass den ëffentlechen Transport, virun allem a Coronazäiten, vun allgemengen ëffentlechem Interessi an dem Passagéier ass et a leschter Instanz egal, wéi eng ëffentlech Organisatioun en organiséiert. Voll Busser sinn, egal wou am Land, z’evitéieren, wann d’Zil soll sinn, datt d’Passagéier kënnen d’Gestes barrières an d’Sécherheetsdistanzen zoueneen anhalen. Dat war, wéi op ville Fotoen am Netz ze gesi war, an de leschte Wochen, virun allem zu Spëtzestonnen, net de Fall.

PIRATEN.LU

Reduzéierung vum Fuertakt beim TICE

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Mobilitéit weiderzeleeden. An engem Artikel vum 17ten November am Tageblatt ass Rieds iwwert voll Busser beim TICE. Wéi den TICE-Direkter hei am Interview...

Source: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158705954530561&id=183148710560&__tn__=-R

0

Publication author

offline 3 years

Alessandro Carzone

0
Comments: 0Publics: 269Registration: 10-04-2018