EYP Summer Academy

The EYP Summer Academy is an international training event gathering representatives from all 40 EYP member countries aiming to support their work in their National Committees by providing training modules for their board members.D’CGJL huet dierfen beim Optakt vun der EYP Summer Academy vun hirer Memberorganisatioun EYP LU – European Youth Parliament Luxembourg asbl. dobäi sinn. Während der Summer Academy treffen sech EYP-Vertrieder aus ganz Europa fir vuneneen ze léieren an sech auszetauschen. Gratulatioun un d’Organisateuren vum EYP Lëtzebuerg an Merci fir äeren benevolen Asaz fir d’Jugend! 💪🌞🥳 #ByYouthForYouth #Respect

Read more

Author: https://facebook.com/169872468711 – Conférence Générale de la Jeunesse du Luxembourg


0

City: luxemburg

Publication author

offline 1 week

Léon Krauser

0
Comments: 0Publics: 462Registration: 10-04-2018