Gedanken-Ustouss vum Serge Wilmes: Kéint et zu Lëtzebuerg net och eng Police-Unitéit um Päerd ginn?

De Gedanken-Ustouss dozou huet eng parlamentaresch Fro vun der CSV d’lescht Woch ginn.Gedanken-Ustouss vum Serge Wilmes: Kéint et zu Lëtzebuerg net och eng Police-Unitéit um Päerd ginn? Police Luxembourg #paerd

Read more

Author: https://facebook.com/378832497816 – RTL Lëtzebuerg