Wäilies: Och zu Lëtzebuerg gëtt mat manner Ertrag gerechent

Lues mee sécher gëtt d’Drauwelies preparéiert. Vum Wieder hir soll sech am beschten näischt änneren…Wäilies Och zu Lëtzebuerg gëtt mat manner Ertrag gerechent.

Read more

Author: https://facebook.com/378832497816 – RTL Lëtzebuerg