Photos from Notre-Dame de Girsterklaus’s post

Iergendwéi hat de #paschtouer déi lescht #zäit alt geduecht, kéint dat do eng kéier kommen. ma wéi dunn op #stad #letzebuerg|er #kirmes #sonndeg des #nouvelle koum, wor hien dach #baff… esou #séier! de #jeanclaudehollerich ass vum #papafrancesco zum #kardinol ernannt ginn! am #gebied denke mir op der #giischterklaus bei #maria, der #muttergottes, un onsen #äerzbeschof! /// en #uniondepriere depuis le #sanctuaire #notre-dame de #girsterklaus avec notre #archeveque de #luxembourg et sa nouvelle #nomination par le #papefrancois comme #cardinal /// #luxemburg bekommt einen #kardinal. Der erste seit dem #mittelalter! Um #mittag hat‘s der #papstfranziskus gesagt, heute abend haben es die #glocken der #marienwallfahrt weitergetragen!

Author: https://facebook.com/209727255886580 – Notre-Dame de Girsterklaus


0

City: girsterklaus

Publication author

offline 2 days

Alfonso Perreira

0
Comments: 0Publics: 421Registration: 10-04-2018