Police Luxembourg

#MirSichenDech Aktuell sinn 30 Plaze fir zivil Mataarbechter bei der Police ausgeschriwwen. Vun Analyst bis Mechatroniker, queesch duerch all d’Carrièren, bitt d’Police vill verschidde Méiglechkeeten. Schreift Iech bis den 30. September an! All d’Informatiounen fannt Dir op eiser Internetsäit: https://police.public.lu/fr/votre-police/recrutement/annonces.html

Author: https://facebook.com/101254903334652 – Police Luxembourg