Delai verlängert: 3 Méint méi Zäit, fir sech a Registre des bénéficiaires effectifs anzeschreiwen

Entreprisen, Gesellschaften an Associatiounen kréien 3 Méint méi Zäit, fir hir „Beneficiaires effectifs” am Handelsregester anzeschreiwen.Ufank Juli huet d’CGJL den Justizministère an den “Luxemburg Business Registers” drop higewisen, datt déi nei Reegelung zumols fir kleng a mëttel Veräiner an Organisatiounen (oft ouni bezueltent Personal) vill Opwand bedeit, fir d’Prozedur mat Zäit bis Enn August ze erledegen. Mir freeën eis, datt zumindest eis Fuerderung fir eng Verlängerung berücksichtegt gouf! Nei Deadline: 30.11.19. Méi Infos fir däi Veräin fënns du am Guide vum LBR >>> https://bit.ly/301Op7t oder ruff einfach bei der CGJL un 🙂 40 60 90 – 331 🤩

Read more

Author: https://facebook.com/169872468711 – Conférence Générale de la Jeunesse du Luxembourg