Legislative procedure

Das Kollegium der Kommissionsmitglieder nimmt Kommissionsvorschläge im schriftlichen Verfahren (ohne Aussprache) oder im mündlichen Verfahren (mit Aussprache) an. Wenn eine Abstimmung beantragt wird, beschließt die Kommission mit einfacher Mehrheit.Bréissel decidéiert ?!? 🧐 Ass dat wouer ? Wei ginn dann Decisiounen bei der europäeschen Union 🇪🇺 geholl ? Hei eng flott Infographik zu dësem Thema. ⬇️http://www.europarl.europa.eu/external/html/legislativeprocedure/default_de.htm

Read more

Author: https://facebook.com/146960838664019 – Parlement européen au Luxembourg