Tornado: Assurancen: Materialschued gëtt Mëtt der Woch chiffréiert

D’Associatioun den vun den Assurancëgesellschafte geet dovunner aus, datt de Schued enorm ausfale kéint. Chiffréiere konnt een dee bis elo nach awer net.Wéi eng Versécherunge kommen op? Wéi ass een Assuréiert a wéi soll een elo virgoen? Mir hu bei der Associatioun vun den Assurancëgesellschaften nogefrot. #tornado #aca #assurance #rtllu

Read more

Author: https://facebook.com/378832497816 – RTL Lëtzebuerg