Golf vum Oman: Attack op Tanker: Equipage huet eppes duerch d’Loft gesi fléien

Aenzeie behaapten, si hätte gesinn wéi eppes duerch d’Loft geflunn ass, éier et eng Explosioun op Tanker am Golf vum Oman gouf.Explosioun op Schëff am Golf vum Oman: Suerg viru méiglecher Eskalatioun wiisst.

Read more

Author: https://facebook.com/378832497816 – RTL Lëtzebuerg