Suessemer Schlassfest

Dëst Joer ass op Christihimmelfahrt – den 30ste Mee – erëm Schlassfest vun der Suessemer Veräinsentente: mat vill Animatioun fir d’Kanner, enger Partie Concerten, guddem Iessen, killem Gedrénks, perfektem Wierder a léiwe Leit. Mir gesinn eis, gelu?!

Author: https://facebook.com/393885930706071 – CLUB SPORTIF SANEM


0

City: sanem

Publication author

offline 6 days

Jos Schmitz

-1
Comments: 0Publics: 555Registration: 10-04-2018