Atert-Lycée Redange

Rondrëm de neie lëtzebuerger Feierdag, de 9. Mee, och nach bekannt als Europadag, goufe bei eis am Land eng ganz Rei Feierlechkeeten organiséiert. Feierlech, virun allem awer och ganz sérieux an engagéiert, goung et di Deeg virdrunn um Model European Parliament hir. http://edulink.lu/4qba

Author: https://facebook.com/358416820922890 – Atert-Lycée Redange


0

City: redange-sur-attert

Publication author

offline 6 days

Peter Moers

0
Comments: 0Publics: 624Registration: 10-04-2018