Art et littérature : La plume et le pinceau


Dans un espace repensé, le CNL propose jusqu’en avril 2019 l’exposition « Schrift und Bild im Dialog. Über Literatur und Bildkünste in Luxemburg ». Une immersion fascinante dans les rapports entre art et littérature au grand-duché à partir du siècle dernier. C’est désormais une po…Sidd Dir schonn eis Ausstellung “Schrift und Bild im Dialog. Über Literatur und Bildkünste in Luxemburg” an den Centre national de littérature (CNL) – Lëtzebuerger Literaturarchiv kucke komm? Kommt bis laanscht a gitt eppes iwwert d’Vilfalt vun der Schrëft-Bild-Bezéiung an de Wierker vum Jean Back, François Didier, Georges Hausemer, Jean-Paul Jacobs, Théo Kerg, Lambert Schlechter, André Simoncini a Jean Vodaine gewuer. De Florent Toniello ass eis Ausstellung scho kucke komm, an huet an der WOXX doriwwer geschriwwen. Säi ganzen Artikel fannt Dir ënnert folgendem Link:

Read more

Author: https://facebook.com/216622871738416 – Centre national de littérature (CNL) – Lëtzebuerger Literaturarchiv