Photos from Action pour un Monde Uni’s post

Lëschte Freide wärend eiser Visitt an Tansania gouf eise Waasserprojet zu Nyakaiga ageweit. Hei gëtt Waasser am Dall bei enger Quell gesammelt an erop an Duerf gepompelt. Am Duerf ginn et elo op 14 Plaze Krinn wou d’Leit Waasser kenne kafen (20 Liter fir 0,07 Cent). Och d’Spidol an eng Schoul kruten eng Leitung. Zu Nyakaiga sinn et normalerweis d’Kanner an d’Fraen déi d’Waasser siche ginn an dëst hellt hinne vill Zäit, ronn 30 Minutte fir eng kéier ee Bidon vun 20L sichen ze goen. En lokale Waassercomité geréiert elo déi ganz Distributioun vum Waasser a mam Akommes gi spéiderhin d’Reparature bezuelt. D’Aweiungsszeremonie e Freideg war e volle Succès, vill Leit waren do an et gouf gesongen a gedanzt. Op 2 Radiosendere gouf alles iwwerdroen an den Undrang fir d’Waasser war grouss.

Author: https://facebook.com/119079298286543 – Action pour un Monde Uni