DEMY Schandeler Official Web Site

Si Dir un enger Visite vun der MERCEDES-BENZ an der AIRBUS Fabrik interesséiert? Dann mellt Iech nach un! Demy Schandeler organiséiert zesummen mam ACL vum 04. op den 06. November eng Rees vun 3 Deeg op BREMEN. Um Programm stinn d’ Visiten vun deenen zwou Fabriken. Ënnerbruecht gi dir am Hotel ATLANTIC**** zu Bremen. DZ : € 427.- EZ : € 464.- (Supplément € 30.- pour les non-membres de l’ACL) Fir weider Informatiounen rufft an ons Rees Agence un Agence Keespelt : Tél. : 30 01 46 60 Agence Stad Lëtzebuerg : Tél. : 30 01 46 87 Agence Miersch Topaze : Tél. 30 01 46 90 Agence Esch/Alzette : Tél. : 30 01 46 95 oder schreift ons eng E-Mail op travel@demy.lu

Author: https://facebook.com/252880528117791 – DEMY Schandeler Official Web Site