Judo Team Lëtzebuerg

2 Artikelen aus dem Tageblatt an dem Luxemburger Wort berichten vun der ganz gudder Leeschtung vun den Lëtzebuerger beim Senior European Cup vun Saarbrecken (14-15.07.2018). Den Claudio Dos Santos (Judo & Jiu – Jitsu Club Differdange) an d’Anettka Mosr (JudoClub Befort), allen zwee am COSL-Kader Promotion, hun besonnëg iwwerzeecht an gin an den Artikelen ernimmt. Félicitatiounen! 🇪🇺️🇱🇺️🇫🇷️🇩🇪️ En groussen Merci och un eis Partner vum Saarländischer Judo-Bund e.V. an vun der Interreg Judo Cooperation vir déi gelongen Organisatioun an Félicitatiounen un all d’Vertrieder vun der Groußregioun.

Author: https://facebook.com/142272952470532 – FLAM – Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux