Horisont 2020

Vår nasjonale kontaktperson for Marie Skłodowska-Curie actions, Berit Sundby Avset, ønsker dere alle en god sommer og håper at dere husker søknadsfristen MSCA Individual Fellowships 12. september.Søknadsfrist for MSCA Individual Fellowships er 12. september 2018.

Read more

Author: https://facebook.com/516678065101962 – Oslo Region European Office / Osloregionens Europakontor