Chambre des Députés Grand-Duché de Luxembourg

Fonction publique: d’80/80/90 Reegelung gëtt ofgeschaaft, Dauer vum Stage soll erëm zeréck op 2 Joer goen, an d’Iessensgeld gëtt op 204 Euro erhéicht. De Minister vun der Fonction publique huet haut an der zoustänneger Chamberkommissioun d’Haaptelementer aus dem Accord tëscht der Regierung an der CGFP – Confédération Générale de la Fonction Publique virgestallt. E Gesetzprojet deen den INAP soll reforméieren a moderniséieren ass och um Instanzewee sot den Dank Kersch.

Méi Infoen ➡️bit.ly/2lnsepu

Author: https://facebook.com/313340082118275 – Chambre des Députés Grand-Duché de Luxembourg


City: Luxembourg

Publication author

offline 2 hours

Tessy Hansen

Comments: 0Publics: 427Registration: 10-04-2018